Giày cột dây

Giày da cột dây GD632

Kích cỡ Nhiều kích cỡ, Loại giầy Giầy cột dây Màu sắc Trắng Xuất xứ China

Giày da cột dây GD847

Kích cỡ Nhiều kích cỡ Loại giầy Giầy cột dây Màu sắc Đen, Xuất xứ Malaysia

Giày da cột dây GD872

Kích cỡ Nhiều kích cỡ, Loại giầy Giầy cột dây Màu sắc Màu mận chín, Xuất xứ Malaysia

Giày da cột dây 8425-Z1

Kích cỡ Nhiều kích cỡ, Loại giầy Giầy cột dây Màu sắc Đen, Xuất xứ China